Generalforsamling 2020

HUSK! sæt kryds i kalenderen. Generalforsamlingen i Sulsted Antenneforening afholdes i år torsdag d. 19. marts 2020.

Nærmere info følger!

Sidder du allerede nu med forslag som skal vedtages på generalforsamlingen skal disse være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen iflg. vedtægterne.

Alle forslag skal sendes til formand@sulstedantenneforening.dk

Udgivet i Nyheder.