Generalforsamling 2020

Den 13. august 2020 blev den udsatte Generalforsamling (pga. Covid-19) fra Marts afholdt i TSV klubhuset. Ud over 5 medlemmer fra bestyrelsen var fremmødet på 8 personer.

  • Regnskab og budget for 2020 blev godkendt

  • Bestyrelsen havde kigget foreningens vedtægter igennem tiden forinden generalforsamlingen og havde omskrevet disse og opstillet ændringerne som forslag. Formålet var at gøre dem lettere at forstå for foreningens medlemmer samt at ændre navnet på foreningen til Sulsted Net.

  • Generalforsamlingen vedtog alle ændringer. Dog ønskede generalforsamlingen at bestyrelsen skulle omskrive §5 + §16 + §25 endnu engang og opstille disse igen til en ekstraordinær generalforsamling, hvor også de godkendte ændringer skal endeligt vedtages.

  • Kasper Buchvoll, Per Ahlgren og Morten Sundby var alle på valg og ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Alle blev genvalgt.

  • Jørgen Thodberg har siddet i bestyrelsen for antenneforeningen i mange år og ønskede at tage afsked med bestyrelsesarbejdet. Derfor skulle der findes ét nyt bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter til bestyrelsen. Der var ingen kandidater så generalforsamlingen besluttede at dette punkt skulle med til den ekstraordinære generalforsamling.

  • Generalforsamlingen var afsluttet kl. 20.30

Hvis der skulle sidde personer i byen som ønsker at være en del af bestyrelsen eller ønsker at høre mere omkring bestyrelsesarbejdet og hvad det indebærer er du velkommen til at kontakte os.

Udgivet i Nyheder.