Generalforsamling 2022

Så er det igen tid til Generalforsamling

Onsdag d. 23 marts 2022 kl. 19.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4. Aflæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af budget samt kontingent for det kommende år
7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag til pkt. 5 skal sendes til bestyrelsen på medlem@sulnet.dk senest 16. marts

Bestyrelsen søger i øjeblikket nye medlemmer – Så kom og støt op. 🙂

Generalforsamling afholdes i SIF Klubhuset – Toftegårdsvej 30

Udgivet i Nyheder.